IDA MAGNTORN

reportage •    foto •   böcker

Ur boken Från loppis till salong, foto: Ida Magntorn

blogg byidamagntorn.elleinterior.se  •  telefon 0730-379083  •  e-mail  ida.magntorn@gmail.com